Built Projects
Offices

Cempaka Sari Auditorium, Putrajaya

GNPOC, Khartoum, Sudan

Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan, dan Kerajaan Tempatan

Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)

LOT 171

Malaysia High Comission Building Complex

Malaysian Election Commission Building (SPR)

Medini B9

Petronas Sudan Headquarters

Prime Minister Office